Mé schopnosti a zkušenosti mi umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách práva, se zvláštním zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty.

 

Specializace

Poskytuji právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle  okolností případu zastupuji klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

 

Poskytované právní služby

Vybavení mé advokátní kanceláře umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni.

 

Návrh na povolení oddlužení

Jsem schopna vypracovat návrh na povolení oddlužení jak jednotlivcům, tak manželům.

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Mgr. Lucie Foffová, advokát Hálkova 1004
28903 Městec Králové
602 361 286 foffova.is@gmail.com